Renovering

Efter mycket om och men börjar renoveringen av vårt hus äntligen bli klar. Vi ville renovera så giftfritt som möjligt och när det kommer till byggmaterial och övrigt som behövs när man renoverar så kan det vara klurigt att hitta rätt. Men det finns ett användbart verktyg för detta som heter BASTA. BASTA ägs av IVL Svenska miljöinstitutet och Sveriges byggindustrier och är en databas där tillverkare och leverantörer av byggmaterial och anläggningsprodukter registrerar produkter som klarar av kraven på kemiskt innehåll, enligt BASTA, som i sin tur bygger på EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Det finns även undernivåer där kemikalieinnehållet inte uppfyller BASTA:s krav. Intressant läsning helt enkelt.

Så om du ska dra igång en stor renovering eller bara ska måla om ett rum, gå gärna in i databasen och ta hjälp med att hitta produkter. Att tänka på är att inte alla tillverkare har registrerat sina produkter, så om man inte hittar sin utvalda produkt behöver det inte alltid betyda att den är dålig ur giftsynpunkt.

Ny klassificering på EU-nivå: ”Hormonstörande för människa”

Nu har man på EU-nivå äntligen fastställt att kemikalier kan vara hormonstörande för människa. Det är fyra ftalater som har fått denna klassificering; DEHP, DBP, DIBP och BBP. Man har sedan tidigare vetat om att dessa ämnen är skadliga och de finns även med på EU:s kandidatförteckning (en lista med ämnen som bör fasas ut på grund av dess särskilt farliga egenskaper).

Detta är ett steg i rätt riktning mot de som prompt försöker hävda att kemikalier inte kan vara hormonstörande och att det bara är trams, inga nämnda och inga glömda.

Mer information finns bland annat på kemikalieinspektionens hemsida.