Ny klassificering på EU-nivå: ”Hormonstörande för människa”

Nu har man på EU-nivå äntligen fastställt att kemikalier kan vara hormonstörande för människa. Det är fyra ftalater som har fått denna klassificering; DEHP, DBP, DIBP och BBP. Man har sedan tidigare vetat om att dessa ämnen är skadliga och de finns även med på EU:s kandidatförteckning (en lista med ämnen som bör fasas ut på grund av dess särskilt farliga egenskaper).

Detta är ett steg i rätt riktning mot de som prompt försöker hävda att kemikalier inte kan vara hormonstörande och att det bara är trams, inga nämnda och inga glömda.

Mer information finns bland annat på kemikalieinspektionens hemsida.